Poplatky

Poplatky za odpady a za psy pro rok 2023

Pro rok 2023 byly stanoveny poplatky za odpady 250 Kč/osobu a 30 Kč/ psa (od 3 měsíců) a lze je hradit:

  • bezhotovostně na bankovní účet obce: 1466102329/0800, jako variabilní symbol slouží číslo popisné nemovitosti nebo
  • hotově na pokladně u pí. Michálkové.

Pozn. Poplatky je nutné uhradit do června roku 2023.