Poplatky

Poplatky za odpady a za psy pro rok 2024

Pro rok 2024 byly stanoveny poplatky za odpady 500 Kč/osobu a 30 Kč/ psa (od 3 měsíců) a lze je hradit:

  • bezhotovostně na bankovní účet obce: 1466102329/0800, jako variabilní symbol slouží číslo popisné nemovitosti nebo
  • hotově na pokladně u pí. Čechové.

Pozn. Poplatky je nutné uhradit do června roku 2024.