Úřední deska

Název Informace pro veřejnost
Datum vyvěšení 10. 9. 2017
Datum sejmutí 31. 10. 2017
Vystavovatel Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Stáhnout Stáhnout


Název Výzva občanům
Datum vyvěšení 10. 9. 2017
Datum sejmutí 31. 10. 2017
Vystavovatel Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Stáhnout Stáhnout


Název Nedostatečně identifikovaní vlastníci
Datum vyvěšení 10. 9. 2017
Datum sejmutí 31. 10. 2017
Vystavovatel Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Stáhnout Stáhnout


Název Závěrečný účet obce Zvolenovice za rok 2015
Datum vyvěšení 19. 3. 2017
Datum sejmutí 19. 3. 2018
Vystavovatel Obec Zvolenovice
Stáhnout Stáhnout


Název Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce Zvolenovice pro rok 2015
Datum vyvěšení 19. 3. 2017
Datum sejmutí 19. 3. 2018
Vystavovatel Obec Zvolenovice
Stáhnout Stáhnout


Název Rozvaha – bilance obce Zvolenovice pro rok 2015
Datum vyvěšení 19. 3. 2017
Datum sejmutí 19. 3. 2018
Vystavovatel Obec Zvolenovice
Stáhnout Stáhnout


Název Výkaz zisku a ztráty obce Zvolenovice pro rok 2015
Datum vyvěšení 19. 3. 2017
Datum sejmutí 19. 3. 2018
Vystavovatel Obec Zvolenovice
Stáhnout Stáhnout


Název Přehled o peněžních tocích obce Zvolenovice za rok 2015
Datum vyvěšení 19. 3. 2017
Datum sejmutí 19. 3. 2018
Vystavovatel Obec Zvolenovice
Stáhnout Stáhnout


Název Příloha závěrečného účtu obce Zvolenovice za rok 2015
Datum vyvěšení 19. 3. 2017
Datum sejmutí 19. 3. 2018
Vystavovatel Obec Zvolenovice
Stáhnout Stáhnout


Název Schválený rozpočet obce Zvolenovice na rok 2017
Datum vyvěšení 22. 3. 2017
Datum sejmutí 31. 3. 2018
Vystavovatel Obec Zvolenovice
Stáhnout Stáhnout


Název Střednědobý rozpočtový výhled obce Zvolenovice na rok 2018 až 2020
Datum vyvěšení 22. 3. 2017
Datum sejmutí 31. 3. 2020
Vystavovatel Obec Zvolenovice
Stáhnout Stáhnout


Název Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016
Datum vyvěšení 8. 6. 2017
Datum sejmutí 10. 6. 2018
Vystavovatel Obec Zvolenovice
Stáhnout Stáhnout


Název Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 – příloha
Datum vyvěšení 8. 6. 2017
Datum sejmutí 10. 6. 2018
Vystavovatel Obec Zvolenovice
Stáhnout Stáhnout


Název Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 – rozvaha, bilance
Datum vyvěšení 8. 6. 2017
Datum sejmutí 10. 6. 2018
Vystavovatel Obec Zvolenovice
Stáhnout Stáhnout


Název Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce pro rok 2016
Datum vyvěšení 8. 6. 2017
Datum sejmutí 10. 6. 2018
Vystavovatel Obec Zvolenovice
Stáhnout Stáhnout


Název Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 – výkaz zisku a ztráty
Datum vyvěšení 8. 6. 2017
Datum sejmutí 10. 6. 2018
Vystavovatel Obec Zvolenovice
Stáhnout Stáhnout


Název Závěrečný účet obce Zvolenovice za rok 2016
Datum vyvěšení 8. 6. 2017
Datum sejmutí 30. 6. 2018
Vystavovatel Obec Zvolenovice
Stáhnout Stáhnout


Název Oznámení o místě konání voleb do poslanecké sněmovny parlamentu v roce 2017
Datum vyvěšení 1. 9. 2017
Datum sejmutí 31. 10. 2017
Vystavovatel Obec Zvolenovice
Stáhnout Stáhnout


Název NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Datum vyvěšení 15. 9. 2017
Datum sejmutí 31. 12. 2017
Vystavovatel Ministerstvo zemědělství
Stáhnout Stáhnout


Název Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu Mikroregionu Telčsko na rok 2017
Datum vyvěšení 19. 3. 2017
Datum sejmutí 19. 3. 2018
Vystavovatel Mikroregion Telčsko
Stáhnout Stáhnout


Název Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu Mikroregionu Telčsko na rok 2017-2019
Datum vyvěšení 19. 3. 2017
Datum sejmutí 19. 3. 2018
Vystavovatel Mikroregion Telčsko
Stáhnout Stáhnout


Název Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření roku 2017
Datum vyvěšení 19. 3. 2017
Datum sejmutí 19. 3. 2018
Vystavovatel Mikroregion Telčsko
Stáhnout Stáhnout


This job listing was created using Job Manager for WordPress, by Tom Townsend.