Úřední deska

Název Účetní uzávěrka za rok 2023 a výsledek přezkoumání
Datum vyvěšení 10. 5. 2024
Stáhnout 1 Stáhnout
Stáhnout 2 Stáhnout
Stáhnout 3 Stáhnout
Stáhnout 4 Stáhnout
Stáhnout 5 Stáhnout


Název OZNÁMENÍ O PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZVOLENOVICE
Datum vyvěšení 23. 12. 2022
Datum sejmutí 22. 1. 2023
Vystavovatel MěÚ Telč
Stáhnout 1 Stáhnout


Název Veřejná vyhláška – oznámení projednání návrhu zadání Územního plánu Zvolenovice
Datum vyvěšení 23. 12. 2022
Datum sejmutí 22. 1. 2023
Stáhnout 1 Stáhnout


Název Pozvánka na přednášku o šlechtických slavnostech 12. 10. 2022
Datum vyvěšení 1. 10. 2022
Datum sejmutí 12. 10. 2022
Vystavovatel Obec Zvolenovice
Popis

Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé,

je mou velkou radostí, že Vás mohu pozvat na druhou přednášku tohoto roku v rámci cyklu „Rodinné stříbro – památky kolem nás“. Šlechtické slavnosti a zábavy jsou širokým kulturněhistorickým tématem, kterému se dlouhodobě věnuje spolupracovnice Národního památkového ústavu paní PhDr. Duňa Panenková. Se svou laskavou noblesou přijala pozvání do Telče, kde vystoupí již tradičně v Univerzitním centru MU ve středu 12. října 2022 v 18 hodin.

V této souvislosti si ještě dovolím připomenout, že v současné době v rámci tematického Roku šlechtických slavností probíhá výstava se stejným názvem Šlechtické slavnosti a zábavy ve státním hradu a zámku Český Krumlov, a to do 30. října tohoto roku. Malou ochutnávku z programu sezónní výstavy můžete zhlédnout zde. K výstavě vznikla také doprovodná stejnojmenná publikace, která právě dnes dorazila do naší ústavní knihovny.

Více k tématu:

https://www.npu.cz/cs/o-nas/projekty/po-stopach-slechtickych-rodu/79114-rok-slechtickych-slavnosti

V případě, že již nadále nechcete být z naší strany informováni prostřednictvím tohoto e-mailu, zašlete nám svůj nesouhlas e-mailem a Vaše osobní údaje budou z našeho mailingového listu vymazány.

S pozdravem

Mgr. Miloslav Záškoda

vedoucí Odboru evidence, dokumentace a IS

Národní památkový ústav

územní odborné pracoviště v Telči

Hradecká 6, 588 56 Telč

tel.: +420 567 213 116, +420 608 705 584

e-mail: zaskoda.miloslav@npu.cz

www.npu.cz

Stáhnout 1 Stáhnout


Název Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Datum vyvěšení 7. 9. 2022
Vystavovatel EdG
Popis

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne 02.11.2022 od 10:30 do 02.11.202214:30
Obec: Dyjice, Dyjice, Zvolenovice, Část obce Dyjice, Dyjička, Zvolenovice
Vypnutá oblast:
Zvolenovice – celá obec. Dyjička, Rozsíčky – celá obec. Dyjice č.p. 15, 19, 21. Odběratelská
trafostanice ZVOLENOVICE ZD (č. 600637). Odběratelská trafostanice ZVOLENOVICE LAZY
(č. 600638).

Stáhnout 1 Stáhnout


Název Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Datum vyvěšení 20. 6. 2022
Vystavovatel EdG
Popis

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne: 20.09.2022 od 07:30 do 20.09.202218:30
Obec,Dyjice, Dyjice,Zvolenovice,Část obce Dyjice, Dyjička,
Zvolenovice
Vypnutá oblast:
Zvolenovice – celá obec. Dyjice, Rozsíčky – celá obec. Dyjice č.p. 10, 13, 15 – 17, 19 – 21. Dyjice,
Dyjička č.p. 18, 19. Odběratelská trafostanice ZVOLENOVICE ZD (č. 600637). Odběratelská
trafostanice ZVOLENOVICE LAZY (č. 600638).

Stáhnout 1 Stáhnout


Název Zpráva o přezkumu hospodaření obce Zvolenovice za rok 2021
Datum vyvěšení 3. 6. 2022
Datum sejmutí 30. 6. 2023
Vystavovatel Obec Zvolenovice
Stáhnout 1 Stáhnout


Název Vytápění kotlem na tuhá paliva
Datum vyvěšení 9. 3. 2022
Vystavovatel Kraj Vysočina
Popis

Podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší od 1. září letošního roku 2022 nabude účinnosti zákaz používat kotle na pevná paliva, které nejsou zařazeny alespoň do třetí emisní třídy. Zákaz provozování kotlů na pevná paliva emisních tříd 1 a 2 a bez stanovené třídy k tomuto datu byl stanoven již před deseti lety a vyplynul z potřeby snižování emisí do ovzduší, zvyšování účinnosti a snižování energetické náročnosti lokálního vytápění.

Stáhnout 1 Stáhnout
Stáhnout 2 Stáhnout


Název Kraj Vysočina – Nový bankovní účet
Datum vyvěšení 4. 3. 2022
Vystavovatel Kraj Vysočina
Popis

S ohledem na aktuální situaci spojenou s bankou Sberbank CZ, a.s. Vás žádáme, aby platby vůči Kraji Vysočina byly až do odvolání směřovány na bankovní účet, který má Kraj Vysočina zřízen na základě uzavřené smlouvy u ČNB:
94-32925681/0710.

Stáhnout 1 Stáhnout


Název Pozvánka – Zasedání zastupitelstva obce Zvolenovice
Datum vyvěšení 20. 2. 2022
Vystavovatel Obec Zvolenovice
Popis

Zasedání zastupitelstva obce Zvolenovice proběhne 11.3.2022 od 20:00 v prostorách obecního úřadu.Název Návrh střednědobého výhledu 2023-2025
Datum vyvěšení 25. 11. 2021
Vystavovatel Obec Zvolenovice
Stáhnout 1 Stáhnout


Název Návrh rozpočtu 2022
Datum vyvěšení 21. 11. 2021
Stáhnout 1 Stáhnout


Název Online – sčítání
Datum vyvěšení 1. 5. 2021
Datum sejmutí 31. 5. 2021
Popis

Vážení spoluobčané, zúčastněte se, prosím, povinného Sčítání 2021, které končí už 11. května.
Vaše účast je důležitá. Právě Vaše odpovědi totiž mohou mít vliv na plánování rozvoje obce
a regionu.
Nejjednodušší je sečíst se do 11. května online na webové adrese sčítání cé zet.
Pokud je to možné, pomozte prosím se sčítáním i rodině nebo sousedům, kteří to sami
nezvládnou. Abychom se všichni sečetli opravdu na jedničku.
Bezpečně. Online. Raz dva.

Stáhnout 1 Stáhnout


Název V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A – Provoz pracovišť FÚ
Datum vyvěšení 25. 4. 2021
Vystavovatel FÚ Kraj Vysočina
Popis

Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že
ode dne 26.04.2021 do dne 26.05.2021
je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Kraj Vysočina
v úředních hodinách (případné mimořádné změny úředních hodin jsou
zveřejněny na internetových stránkách Finanční správy České republiky
http://www.financnisprava.cz)

pondělí od 8:00 do 17:00 hodin
středa od 8:00 do 17:00 hodin

po telefonické domluvě zpřístupněn k nahlédnutí
hromadný předpisný seznam čj. 672508/21/2900-11460-709759,
jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně
z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci
nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2021.

Stáhnout 1 Stáhnout


Název Zřízení očkovacího centra Poliklinika Telč, spol. s r. o.
Datum vyvěšení 14. 3. 2021
Popis

Od soboty 6. 3. 2021 je v provozu na Poliklinice v Telči, spol. s r.o. očkovací centrum COVID-19.

Tímto bychom Vás chtěli požádat, zda by bylo možné prostřednictvím rozhlasu, případně SMS zprávou informovat občany Vaší obce o této možnosti.

Registrace k samotnému očkování je nutná prostřednictvím webových stránek https://registrace.mzcr.cz/.

Očkovací centrum je umístěno v 2. patře budovy polikliniky v ordinaci ORL a logopedie.

S sebou si pacienti musí donést: občanský průkaz a průkaz pojištěnce.

Dotazník před očkováním proti onemocnění COVID 19 a písemný souhlas s poskytnutím zdravotních služeb je k dispozici v čekárně očkovací místnosti.

V případě jakýchkoliv dotazů se mohou občané obrátit na tel. č. 602 813 867 – Daniela Kochánková, nebo 607 634 878 – Jindřiška Kuhnová.

V případě lékařské konzultace je k dispozici vedoucí očkovacího centra Poliklinika Telč, spol. s r.o. MUDr. Jan Řičánek na emailu: jricanek@gmail.com.Název Změny jízdních řádů od 9.1.2021 z důvodu epidemiologické situace
Datum vyvěšení 9. 1. 2021
Vystavovatel Kraj Vysočina
Stáhnout 1 Stáhnout


Název OZNÁMENÍ hejtmana Kraje Vysočina ze dne 6. 4. 2020 o období déle trvajícího nadměrného sucha
Datum vyvěšení 9. 4. 2020
Datum sejmutí 31. 10. 2020
Vystavovatel Obec Zvolenovice
Popis

OZNÁMENÍ hejtmana Kraje Vysočina
ze dne 6. 4. 2020
o období déle trvajícího nadměrného sucha

Na základě ustanovení čl. 4 odst. 1 nařízení Kraje Vysočina ze dne 12. července 2016 č. 10/2016, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného
nebezpečí vzniku požárů (dále jen „nařízení kraje“) a na základě doporučení odborných orgánů nastává pro území Kraje Vysočina období déle trvajícího nadměrného sucha od 6. 4. 2020 do odvolání.

Pro toto období platí podmínky požární bezpečnosti dle čl. 4 odst. 2 a 3 nařízení kraje.
Toto oznámení pozbývá účinnosti dnem vydání oznámení o konci období déle trvajícího nadměrného sucha.

Stáhnout 1 Stáhnout
Stáhnout 2 Stáhnout


Název Zrušení jarního svozu odpadů – FCC Dačice, s.r.o.
Datum vyvěšení 1. 4. 2020
Vystavovatel FCC Dačice, s.r.o.
Popis

Vzhledem k opatření, které nám Vláda ČR ukládá jsme nuceni zrušit jarní mobilní svozy odpadů. Pevně věřím, že Vám budeme moct mobilní svoz vynahradit v podzimních měsících. (Zdroj informační e-mail FCC Dačice, s.r.o.)Název Usnesení vlády
Datum vyvěšení 20. 3. 2020
Stáhnout 1 Stáhnout


Název Mimořádné opatření MZdr – otevírací doba pro seniory
Datum vyvěšení 20. 3. 2020
Stáhnout 1 Stáhnout


Název Usnesení vlády ČR
Datum vyvěšení 18. 3. 2020
Stáhnout 1 Stáhnout


Název Usnesení vlády ČR
Datum vyvěšení 17. 3. 2020
Stáhnout 1 Stáhnout


Název Nařízení a usnesení Vlády ČR
Datum vyvěšení 17. 3. 2020
Stáhnout 1 Stáhnout


Název Upozornění na změnu úředních hodin MěÚ Telč
Datum vyvěšení 16. 3. 2020
Vystavovatel MěÚ Telč
Popis

Upozornění na změnu úředních hodin

V souvislostí s vyhlášením celostátní karantény Vládou ČR oznamujeme, že úřední hodiny jednotlivých pracovišť MěÚ Telč pro veřejnost jsou stanoveny v době jejího trvání následovně:

Pondělí 16. března 2020 od 8.00 do 11.00 hod.
Úterý 17. března 2020 zavřeno
Středa 18. března 2020 od 14.00 do 17.00 hod.
Čtvrtek 19. března 2020 zavřeno
Pátek 20. března 2020 zavřeno
Pondělí 23. března 2020 od 8.00 do 11.00 hod.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Pavel Soukop
tajemník MěÚ TelčNázev Zápis z krizového štábu Kraje Vysočina č. 1
Datum vyvěšení 16. 3. 2020
Stáhnout 1 Stáhnout


Název Finanční správa reaguje na aktuální situaci Tisková zpráva 15. března 2020
Datum vyvěšení 16. 3. 2020
Popis

Finanční správa reaguje na aktuální situaci Tisková zpráva 15. března 2020
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy/tz-2020/Financni_sprava_reaguje_na_aktualni_situaci-10454
Ing. Mgr. Zuzana Mašátová, tisková mluvčí, Generální finanční ředitelství

Od pondělí 16. 3. 2020 budou pracoviště Finanční správy přístupná pro veřejnost v rozsahu úředních hodin podatelen. Kontakt s veřejností bude probíhat v prostorách určených správcem daně (finančním úřadem, územním pracovištěm).

Omezen bude i provoz pokladen. Konkrétní informace podá místně příslušný finanční úřad. Finanční správa doporučuje hradit daně bezhotovostně – přehled příslušných čísel účtů jednotlivých finančních úřadů.

Finanční správa ruší výjezdy pracovníků do obcí i původně ohlášené rozšířené úřední hodiny finančních úřadů, které byly plánovány na období 23. 3. – 1. 4. 2020. Tato omezení však budou veřejnosti kompenzována chystanými opatřeními Ministerstva financí.

Dočasně bude omezen i provoz pracovišť v tzv. „optimalizovaném režimu 2+2“. Finanční správa proto začne jednat se starosty o možném umístění schránek finančních úřadů, do kterých budou moci poplatníci vhazovat v zalepených obálkách svá podání např. vyplněná daňová přiznání, která tímto budou platně podaná.

Finanční správa doporučuje ke komunikaci se správcem daně využívat dálkové formy komunikace.

Podrobnosti k provozu daného pracoviště a telefonní linku nalezne veřejnost na příslušné stránce finančního úřadu. Pro účely poskytování informací k aktuální situaci zřizuje Finanční správa infolinku 224 041 111, která bude v provozu v pracovních dnech.

Tato rozhodnutí jsou v souladu s opatřeními, která mají minimalizovat riziko přenosu nemoci mezi občany. „Snažíme se najít takový model, který v aktuální situaci umožní i nadále veřejnosti komunikovat se správcem daně,“ dodává generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová.

V Praze dne 15. března 2020

Ing. Mgr. Zuzana Mašátová
Tisková mluvčí
Generální finanční ředitelství
E-mail: Zuzana.Masatova@fs.mfcr.cz
Tel.: +420 704 870 150Název Usnesení vlády vydané 15.3.2020 Vládou ČR a další související dokumenty
Datum vyvěšení 16. 3. 2020
Stáhnout 1 Stáhnout
Stáhnout 2 Stáhnout
Stáhnout 3 Stáhnout
Stáhnout 4 Stáhnout
Stáhnout 5 Stáhnout


Název Informace pro obce a kraje o způsobu poskytování informací v souvislosti s koronavirem COVID-19
Datum vyvěšení 16. 3. 2020
Stáhnout 1 Stáhnout


Název NIV k 1.2.2020 – Zvolenovice
Datum vyvěšení 16. 3. 2020
Vystavovatel Obec Zvolenovice
Popis

Výzva
podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě.

Stáhnout 1 Stáhnout
Stáhnout 2 Stáhnout
Stáhnout 3 Stáhnout
Stáhnout 4 Stáhnout


Název USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY – Nouzový stav
Datum vyvěšení 12. 3. 2020
Popis

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 12. března 2020 č. 194
vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky,
vyhlašuje
pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
/označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky
NOUZOVÝ STAV
na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.
Vláda
I. n a ř i z u j e ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně
některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace krizová
opatření, jejichž konkrétní provedení stanoví vláda samostatným usnesením vlády;
II. u k l á d á
1. předsedovi vlády řídit a koordinovat úkoly podle bodu I.;
2. členům vlády požádat vládu o předchozí souhlas k opatřením souvisejícím s vyhlášeným nouzovým
stavem, která člen vlády nebo jím řízené ministerstvo činí v rámci svých pravomocí, a to před jejich uplat-
něním;
III. dosavadní vydaná a platná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví nejsou tímto vyhlášením
nouzového stavu dotčena;
IV. toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 12. března 2020, ve 14.00 hodin a jeho platnost končí
uplynutím 30 dnů od nabytí jeho účinnosti;
V. pověřuje předsedu vlády informovat neprodleně Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České repu-
bliky o vyhlášení nouzového stavu podle bodu I. tohoto usnesení.
Provedou:
ministři,
vedoucí ostatních ústředních
orgánů státní správy
Na vědomí:
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.

Stáhnout 1 Stáhnout
Stáhnout 2 Stáhnout


Název Koronavirus
Datum vyvěšení 10. 3. 2020
Datum sejmutí 30. 6. 2020
Vystavovatel Ministerstvo zdravotnictví
Popis

Dovoluji si Vás informovat, že Ministerstvo zdravotnictví přijalo mimořádné opatření podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jímž k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 zakázalo s účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.

V podmínkách obcí se tento zákaz typicky vztahuje na slavnosti konané v souvislosti se svatbami či shromáždění konaná v souvislosti s pohřby, pokud by se jich mělo účastnit více než 100 osob.

Popsaný zákaz se však nevztahuje na jednání zastupitelstva obce, neboť s výše uvedeného zásahu jsou vyloučeny schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných nebo soukromých osob (např. valná hromada akciové společnosti), které se konají na základě zákona. K možnostem ochrany proti onemocnění COVID-19 v souvislosti s konáním zasedání zastupitelstev vydá Ministerstvo vnitra dnešního dne doporučení, které bude přístupné na internetové stránce http://www.mvcr.cz/odk, rubrika „aktuálně“.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které je dostupné na webové stránce http://www.mdcr.cz,

Stáhnout 1 Stáhnout


Název Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu Mikroregionu Telčsko na rok 2020 a schváleného střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 – 2023
Datum vyvěšení 10. 1. 2020
Datum sejmutí 31. 12. 2021
Vystavovatel Obec
Stáhnout 1 Stáhnout
Stáhnout 2 Stáhnout


Název Realizované akce v rámci POV
Datum vyvěšení 10. 1. 2020
Datum sejmutí 8. 1. 2021
Vystavovatel Obec
Stáhnout 1 Stáhnout


Název Pozvánka – Zasedání zastupitelstva obce Zvolenovice
Datum vyvěšení 29. 11. 2019
Datum sejmutí 6. 12. 2019
Vystavovatel Obec
Popis

Zasedání zastupitelstva obce Zvolenovice proběhne 6.12.2019 od 20:15 v prostorách obecního úřadu.Název Pozvánku na Členskou schůzi Mikroregionu Telčsko
Datum vyvěšení 25. 11. 2019
Datum sejmutí 11. 12. 2019
Vystavovatel MT
Popis

Pozvánku na Členskou schůzi Mikroregionu Telčsko, která se bude tentokrát konat v Multifunkčním sále „kotelně“ Pivovaru Trojan Telč, Myslibořská 299 (vstup z ulice Květinové), ve středu 11. prosince od 16:00 hod.

Stáhnout 1 Stáhnout


Název Návrh rozpočtu Mikroregionu Telčsko na rok 2020
Datum vyvěšení 25. 11. 2019
Datum sejmutí 11. 12. 2019
Stáhnout 1 Stáhnout


Název Návrh střednědobého výhledu Mikroregionu Telčsko na roky 2021 – 2023
Datum vyvěšení 25. 11. 2019
Datum sejmutí 11. 12. 2019
Stáhnout 1 Stáhnout


Název Návrh rozpočtu pro rok 2020
Datum vyvěšení 20. 11. 2019
Datum sejmutí 6. 12. 2019
Vystavovatel Obec
Stáhnout 1 Stáhnout


Název Členská schůze Mikroregionu Telčsko
Datum vyvěšení 19. 9. 2019
Datum sejmutí 30. 9. 2019
Vystavovatel Obec Zvolenovice
Popis

Členská schůze Mikroregionu Telčsko, která se bude konat v pondělí 30. září 2019 od 16 hodin v přísálí Kulturního domu v Nové Říši.

Stáhnout 1 Stáhnout


Název VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Datum vyvěšení 2. 9. 2019
Datum sejmutí 17. 9. 2019
Vystavovatel Obec Zvolenovice
Popis

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy,
kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 následovně v příloze.

Stáhnout 1 Stáhnout


Název Pozvánka – Zasedání zastupitelstva obce Zvolenovice
Datum vyvěšení 24. 8. 2019
Datum sejmutí 6. 9. 2019
Vystavovatel Obec Zvolenovice
Popis

Zasedání zastupitelstva obce Zvolenovice proběhne 6.9.2019 od 20:00 v prostorách obecního úřadu.Název Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Datum vyvěšení 20. 8. 2019
Datum sejmutí 1. 11. 2019
Vystavovatel Obec Zvolenovice
Popis

Dne 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (dále jen katastrální zákon), který v § 64 ukládá Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu předat Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen ÚZSVM) údaje o nemovitostech, u nichž osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný není označena
dostatečně určitě. Viz. přílohy.

Stáhnout 1 Stáhnout
Stáhnout 2 Stáhnout
Stáhnout 3 Stáhnout


Název Veřejná vyhláška
Datum vyvěšení 10. 8. 2019
Datum sejmutí 16. 9. 2019
Vystavovatel Obec Zvolenovice
Popis

Oznámení veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

Projednání proběhne v pondělí dne 16. září 2019 od 10:00h v kongresovém sálu B 1.05 Krajského úřadu Kraje Vysočina, budova B, Žižkova 57, Jihlava.

Stáhnout 1 Stáhnout
Stáhnout 2 Stáhnout


Název Průzkum internetu v domácnostech v ČR
Datum vyvěšení 5. 8. 2019
Datum sejmutí 23. 8. 2019
Vystavovatel Obec Zvolenovice
Popis

Ministerstvo požádalo jednotlivé krajské úřady o spolupráci při šíření dotazníku mezi občany Kraje. Tímto si i Vás dovoluji požádat o totéž – o zveřejnění informací na Vašich webových
stranách, o informování občanů prostřednictvím mobilního rozhlasu apod.

Dotazník najdete na https://grantthornton.eu/pruzkumint/ a je možné ho vyplnit do 22. srpna 2019.

Stáhnout 1 Stáhnout


Název Rozpočtování opatření 1,2 a 3
Datum vyvěšení 10. 7. 2019
Datum sejmutí 30. 6. 2020
Vystavovatel Obec Zvolenovice
Stáhnout 1 Stáhnout


Název Setkání s pracovníky Lesů České republiky
Datum vyvěšení 2. 7. 2019
Datum sejmutí 9. 7. 2019
Vystavovatel Obec Zvolenovice
Popis

Setkání je určeno veřejnosti, to začíná v úterý 9. července 2019 v  17:00 a koná se v sále Základní školy Telč, Masarykova 141, 588 56 Telč. Toto setkání je plánované zhruba na hodinu.

Setkání je součástí kampaně Lesů České republiky s názvem Lesy pro budoucnost a jejím hlavním cílem je informovat představitele místních samospráv o aktuálním dění v lesích v daném regionu, o probíhajících aktivitách Lesů ČR, případně jejich smluvních partnerů, o činnostech v nejbližší budoucnosti a plánech do budoucnosti vzdálenější. Ve druhé části setkání se budeme těšit na Vaše dotazy, postřehy či podněty, co by bylo možné zlepšit nebo dělat jinak, aby likvidace kůrovcové kalamity a obnova lesů neznamenaly větší zásah do života obcí a jejich obyvatel, než je nezbytně nutné.Název Pozvánka na Členskou schůzi Mikroregionu Telčsko a setkání starostů CSS_20190619, návrh závěrečného účtu a účetní závěrka za rok 2018
Datum vyvěšení 3. 6. 2019
Datum sejmutí 19. 6. 2019
Vystavovatel Obec Zvolenovice
Popis

Čenská schůze MT
Ve středu 19. června 2019 v 16:00 hod. se bude konat další Členská schůze Mikroregionu Telčsko v nové přístavbě Základní školy Telč, Masarykova 141 (hudební sál).

7. Setkání starostů MT
Pozvánku na 7. setkání starostů Mikroregionu Telčsko v rámci realizovaného projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce – Centra společných služeb“, které se uskuteční v rámci Členské schůze Mikroregionu Telčsko. Pozvánka je vám zaslána zvlášť, jak vyžadují pravidla projektu.

Stáhnout 1 Stáhnout
Stáhnout 2 Stáhnout
Stáhnout 3 Stáhnout


Název Pozvánka – Valná hromada Sdružení LKO Borek
Datum vyvěšení 25. 5. 2019
Datum sejmutí 11. 6. 2019
Vystavovatel Obec Zvolenovice
Popis

Valná hromada Sdružení LKO Borek, které se uskuteční v úterý 11. června 2019 v 15:00 h v sále Kina Beseda Dačice. Upozorňujeme, že pro usnášeníschopnost VH je nutná přítomnost nadpoloviční většiny členů. V případě, že se nemůžete zúčastnit, delegujte prosím svůj hlas plnou mocí na někoho, o kom víte, že na VH bude přítomen viz.příloha.

Stáhnout 1 Stáhnout
Stáhnout 2 Stáhnout
Stáhnout 3 Stáhnout


Název LKO Borek – výkazy a FIN
Datum vyvěšení 25. 5. 2019
Datum sejmutí 11. 6. 2019
Vystavovatel Obec Zvolenovice
Stáhnout 1 Stáhnout
Stáhnout 2 Stáhnout


Název Pozvánka – Zasedání zastupitelstva obce Zvolenovice
Datum vyvěšení 23. 5. 2019
Datum sejmutí 7. 6. 2019
Vystavovatel Obec Zvolenovice
Popis

Zasedání zastupitelstva obce Zvolenovice proběhne 7.6.2019 od 20:15 v prostorách obecního úřadu.Název Výsledky přezkoumání hospodaření obce Zvolenovice za rok 2018
Datum vyvěšení 23. 5. 2019
Datum sejmutí 30. 6. 2020
Vystavovatel Obec Zvolenovice
Stáhnout 1 Stáhnout


Název Rozvaha a bilance hospodaření za rok 2018 (včetně příloh)
Datum vyvěšení 23. 5. 2019
Datum sejmutí 30. 6. 2020
Vystavovatel Obec Zvolenovice
Stáhnout 1 Stáhnout
Stáhnout 2 Stáhnout
Stáhnout 3 Stáhnout


Název OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Datum vyvěšení 17. 4. 2019
Datum sejmutí 4. 8. 2019
Vystavovatel Obec Zvolenovice
Popis

Městský úřad Telč, odbor dopravy příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb.
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“) na
základě žádosti spol. Dopravní značení MŠ, s.r.o., Hruškové Dvory 74, 586 01 Jihlava, IČ 276 65 321, po
předchozím projednání a písemném vyjádření dotčeného orgánu, kterým je Policie ČR, Krajské ředitelství Kraje
Vysočina, ÚOVS, DI Jihlava, Vrchlického 46, 587 24 Jihlava pod č.j.: KRPJ-37801-3/ČJ-2019-160706 ve smyslu
§ 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu. V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu
stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích takto:
Při uzavírce sil. I/23 v úseku – Olšany – průtah – umístění dopravního značení dle projektu – DIO „I/23
Olšany”, zpracované firmou Dopravní Značení MŠ, s.r.o., Hruškové Dvory 74, 586 01 Jihlava, IČ 276 65 321, dle
TP 66, za účelem označení pracovního místa stavby a objízdných tras v rozsahu grafické přílohy, která je nedílnou
součástí tohoto opatření obecné povahy (uložena ve spise).
Platnost stanovení: od 01.05.2019 do 04.08.2019.
Důvod: vyznačení a označení pracovního prostoru při opravě vozovky, místa stavebních prací v silnici a zajištění
bezpečnosti silničního provozu.

Stáhnout 1 Stáhnout
Stáhnout 2 Stáhnout


Název Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením
Datum vyvěšení 17. 4. 2019
Datum sejmutí 31. 5. 2019
Vystavovatel Obec Zvolenovice
Stáhnout 1 Stáhnout


Název Pozvánka – Zasedání zastupitelstva obce Zvolenovice
Datum vyvěšení 27. 2. 2019
Datum sejmutí 13. 3. 2019
Vystavovatel Obec Zvolenovice
Popis

Zasedání zastupitelstva obce Zvolenovice proběhne 13.3.2019 od 20:00 v prostorách obecního úřadu.

Stáhnout 1 Stáhnout


Název Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu DSO LKO Borek na rok 2019
Datum vyvěšení 10. 1. 2019
Datum sejmutí 31. 12. 2019
Vystavovatel Obec Zvolenovice
Stáhnout 1 Stáhnout


Název Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu DSO LKO Borek na roky 2020-2022
Datum vyvěšení 10. 1. 2019
Datum sejmutí 31. 12. 2022
Vystavovatel Obec Zvolenovice
Stáhnout 1 Stáhnout


Název Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.1 DSO LKO Borek ze dne 11.12.2018
Datum vyvěšení 10. 1. 2019
Datum sejmutí 25. 1. 2019
Vystavovatel Obec Zvolenovice
Stáhnout 1 Stáhnout


Název Rozpočet Zvolenovice 2019
Datum vyvěšení 15. 12. 2018
Datum sejmutí 30. 6. 2020
Vystavovatel Obec Zvolenovice
Stáhnout 1 Stáhnout


Název Rozpočet Zvolenovice 2019
Datum vyvěšení 15. 12. 2018
Datum sejmutí 30. 6. 2020
Vystavovatel Obec Zvolenovice
Stáhnout 1 Stáhnout


Název Střednědobý rozpočtový výhled obce Zvolenovice na rok 2020 až 2022
Datum vyvěšení 29. 11. 2018
Datum sejmutí 31. 12. 2022
Vystavovatel Obec Zvolenovice
Stáhnout 1 Stáhnout


This job listing was created using Job Manager for WordPress, by Tom Townsend.