Historie

Jméno Zvolenovice zřejmě vzniklo příponou -ovice k osobnímu jménu Zvolen, znamenalo ves lidí Zvolenových. Názvy obce v pramenech: 1366 Zwolenouicz, 1464 de Zwolenowicz, 1678 Zwolenowitz, 1846 Zwolenowitz, Zvolenovice. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1366, kdy Menhart z Hradce postoupil synům Jindřicha z Hradce Jindřichovi a Henzlínovi město Telč a vesnice, mezi nimiž jsou také uváděny Zvolenovice. Od té doby byla ves součástí telčského panství až do r. 1849. Podle vceňovacího operátu žilo r. 1843 ve Zvolenovicích 168 obyvatel, z toho 80 mužů a 88 žen ve 27 domech a 34 domácnostech. Z nich se živilo 15 zemědělstvím, 2 živnostmi, vedle 17 nádeníků. Desátky se odváděly panství Telč. Ze Zvolenovic se jezdilo na týdenní úterní trhy do Telče. Ve vsi byl 1 kovář a 1 krejčí.

Zdroj: Wiki

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *